Welkom,

Spijkerboer Schoolontwikkeling, Training en Advies (STA) is een onderwijsadviesburo voor docenten en schoolleiding in voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Samen zoeken we naar een passende aanpak van de gestelde vragen voor onderwijsverbetering en schoolontwikkeling, zowel in havo/vwo als ook in vmbo bb/kb – gl/tl en mbo.

Mijn werkwijze is helder: eerst op zoek naar de vraag, dan een passend aanbod ontwikkelen en uitvoeren, waarbij tussentijds vinger aan de pols gehouden wordt of de gang van zaken nog wel het gestelde doel dient. We sluiten altijd af met een evaluatie/reflectie om te leren van het proces.

Navigatie:
Op deze site is onder Visie een verklaring te vinden waarom de achtergrondfoto voor mij belangrijk is en welke relatie dat heeft met mijn manier van kijken naar onderwijs- en schoolontwikkeling.

Onder Aanbod treft u de verschillende thema’s aan waar ik ervaring mee heb in ondersteuning van scholen voor voortgezet onderwijs. Elke thema wordt toegelicht met voorbeelden van een traject.

Onder Downloads zijn mijn algemene voorwaarden te vinden, evenals een literatuurlijst van eigen publicaties.

En onder Contact treft u mijn CV en contactgegevens aan.

Ik wens u veel plezier met deze informatie, maar de beste manier om mij te leren kennen is een gratis (intake)gesprek aanvragen om te bezien hoe we met elkaar kunnen samenwerken, zodat leerlingen in de klas meer en beter kunnen leren.

CRKBO_Instelling[1] CRKBO_Docent[1]

Back to Top