Activeren en motiveren van leerlingen

Activeren en motiveren van leerlingen

“Hoe krijg je ze aan de slag?” Welke docent worstelt soms niet met deze vraag? Leerlingen werken in de les omdat er een waarde voor hen is om aan de slag te gaan, er is een (soms externe, soms interne) drive om taken aan te gaan. Dat wordt vooral beter als er zicht is op een (gerede) kans van slagen (verwachting). Het product van waarde en verwachting bepaalt de inzet. Daarbij zijn zaken als sfeer, vertrouwen, je welkom en veilig voelen, relatie met de docent ook van belang om dit werk nog plezieriger te maken. En natuurlijk als de beloningsstermijn kort is, is er meer noodzaak aan de slag te gaan, dan bij een taak die pas over 6 weken ‘af’ hoeft te zijn.

motivatieformule

De motivatie van leerlingen is nu eenmaal niet een knopje waaraan je kunt draaien, maar juist de inzet van leerlingen kan door gebruik te maken van activerende didactiek enorm worden beïnvloed. De inzet, de activiteit van leerlingen organiseren is precies dátgene wat docenten kunnen doen om de motivatie van hun leerlingen op te zoeken. Leerlingen komen niet gemotiveerd naar school, maar om er gemotiveerd te raken.

Het vertalen van activerende werkvormen naar de vakles is en goed aanknopingspunt voor het zoeken naar verbetering in de lespraktijk van elke dag. Elke docent kan de werkvormen naar zijn hand zetten opdat het beter past bij het vak (de leerstof), de leerling populatie en zichzelf.

Doel: De aantrekkelijkheid van de lessen vergroten, meer actieve leerlingen en betere resultaten.

Doelgroep: Docenten met vragen over het thema activeren en motiveren van leerlingen. Deels vanuit interesse, deels vanuit de zorg om de dagelijkse lespraktijk vol te kunnen houden.

Duur van de training: Startdag met 4 vervolgmiddagen.

Omvang: 30 uur.

Tijdens de startdag komen een aantal thema’s aan de orde, met de bedoeling iedere docent een aanbod te bieden waaruit zij kunnen kiezen, met welk thema zij aan de slag willen gaan, omdat dat het beste bij hun leervragen past. Uitgangspunt is één concrete les die ieder voor zichzelf aan het begin van de dag beschrijft. Bij elk thema wordt direct een vertaling gemaakt naar die les: “Hoe zou het eruit hebben kunnen zien als…”.

Het aanbod is:

 • Kleine korte werkvormen om de les mee te starten
  • Spin drie lijstjes
  • 2 waarheden en 1 leugen
 • Kenmerken van een goede start.
 • Leerstijlen, meervoudige intelligentie.
 • Werkvormen die groter zijn in tijd, in organisatie en in gebruik maken van verschillende intelligenties.
  • Experts
  • Vraagtekens plaatsen
  • De lijn
 • Huiswerkdifferentiatie passend bij de reflectie in de les.

Aan het eind van de startdag hebben de docenten hun persoonlijke leervragen gearticuleerd en een aantal afspraken gemaakt voor onderling lesbezoek.

wie is actief

In de vervolgmiddagen komt de lespraktijk aan de orde, omdat inde ochtend lessen zijn bezocht bij docenten die dat willen. Elke keer worden de lessen onder de loep genomen, met de vraag wat had hier nog meer kunnen worden gedaan om leerlingen actiever te krijgen? Passend bij de praktijkervaringen wordt input geleverd op thema’s zoals:

 • Begeleidende rol van de docent bij verschillende activerende werkvormen
 • Samenwerkend leren vormgeven
 • Werken aan zelfstandigheidsontwikkeling
 • Observeren en feedback geven
 • Intervisievragen stellen

Omdat de eigen praktijk uitgangspunt is voor deze trainingen, is de invloed van de deelnemende docenten groot.

De laatste middag van het traject is gereserveerd voor presentaties van docenten aan elkaar om hun leeropbrengsten te delen. Zij ontvangen dan feedback van elkaar en de trainer, wat leidt tot nieuwe doelstellingen voor het vervolg (op eigen kracht)

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie/reflectiegesprek met de schoolleiding om te bezien wat verstandige vervolgstappen kunnen zijn voor de leiding om te voorkomen dat het geleerde door de waan van de dag weer snel verdwenen is. Aan de orde is dan: “Hoe kun je borging organiseren en zorgen dat ontwikkelingen zichtbaar blijven?”

Back to Top