Visie

Duurzame ontwikkeling

Wanneer we de aarde niet duurzaam ontwikkelen, brokkelt het ijs van de gletsjers af en smelten langzaam aan in het warmer wordende water op weg naar de grote zee. Na een tijdje zie je ze niet meer, maar de aftakeling van de wereld met zijn ingrijpende invloeden op mens en milieu blijven merkbaar. We laten een (ecologische) footprint achter.

Mijn werk op scholen is erop gericht een blijvende verandering te bewerkstelligen, een footprint achter te laten. Door samen te ontwikkelen op meerdere lagen in de school, met betrokkenheid van leerlingen, docenten en (school-/afdelings-/team-)leiding, kunnen we het leren van leerlingen verdiepen. Het leren van leerlingen staat in mijn werk centraal.

Praktijk

Ik werk graag vanuit de praktijk van alledag. De ervaringen van de deelnemers met het vormgeven van leren in of buiten de klas, zijn uitgangpunt in mijn trainingen. Daarbij probeer ik zelf het goede voorbeeld te geven, door bij elke training gericht en intentioneel een aantal werkvormen in te zetten die ook in de klas bruikbaar (kunnen) zijn. ‘Teach as you preach’ is voor mij een belangrijk ontwerpprincipe.

Door mijn gevarieerde loopbaan; 25 jaar werkzaam bij APS in training en coaching, 12 jaar als lerarenopleider wiskunde en mijn 12 jarige ervaring in het VO als docent wiskunde en natuurkunde, ken ik de praktijk van binnenuit en dat helpt mij elke dag de theoretische achtergronden over leren te kunnen vertalen naar de les.

Een training is pas geslaagd, als de leerlingen er iets van merken.

Back to Top